Projekti rahastamine: toetus, omavahendid, laen või liising

Halli on võimalik rajada ka toetusega või finantseerida nii laenu kui ka liisinguga.
Liisingu puhul on liisinguperiood kuni 5a, omafinantseering alates 10%-st, tagatiseks rajatav hall ise.
Halli saab rajada sihtotstarbest ja asukohast tulenevalt ka toetusega (nt PRIA).

Toetusmeetmete info ning teenuse saamiseks ja laenu/liisinglahenduste pakkumise saamiseks, leiate kontaktid ja info https://www.hanked.net/hange-toetused