Enne kui otsustad pvc hall, sandwich hall või plekkhall kasuks.

Lauda, abihoone, söödahoidla, tootmishalli vms halli rajamine algab Sinu kui tellija poolsest infost, mida sa täpselt vajad! Koosta kirjalik lähteülesanne, ehk pane paika halli täpne otstarve, soovitud asukoht, suurus, ukseavade ja akende vajadus ning võimalik laienemise vajadus tulevikus. Halli otstarbest tulenevalt lähtu sellest, kas vajad soojustamata või soojustatud hoonet.

Hallid: Sandwich

PVC hall

Profiilplekk kaarhallid

Soojuskiirgurid

Kasutatud hallid

PVC lahendused

Moodulsein & moodulpõrand

Lisateenused

POP-UP telk