Võtmed kätte teenus

Teostame kliendi soovil kõik loetletud tööd (ehitusloast kuni elektriprojekti ja –töödeni) halli paigaldamiseks:

 • EHITUSLUBA: vastavalt Ehitusseadusele on üle 20 m2  aluspinnaga halli ehitamiseks vajalik ehitusluba. Tegeleme ehitusloa taotlemisega
 • PROJEKT: koostame projektdokumendid ehitusloa taotlemiseks
 • ALUSPIND: paigaldame halli stabiilsele aluspinnale, sh. tihendatud killustikule; Vajadusel teostame aluspinna ettevalmistuse tööd
 • VUNDAMENT: vundamendi tööd, põranda valu
 • ELEKTER: elektriprojekti sh valgustus koostamine ja tööde teostamine
 • NÕRKVOOLUSÜSTEEMID: ATS, valve, videovalve, läbipääsusüsteemid, andmesidevõrgud – projekteerimine ja paigaldamine
 • TULEOHUTUSPAIGALDISED: ATS, turvavalgustus, suitsueemaldus projekteerimine ja paigaldus
 • KASUTUSLOA TAOTLEMINE
 • Riomax OÜ omab ehitus tegevusluba nr. EEH011959

Kliendi olemasoleva halliga seotud teenused

 • Ostame tagasi Teie kasutatud halli
 • Paigaldame Teie olemasoleva halli uude asukohta

Küsi julgelt nõu ja pakkumist!

Email again: