8 nõuannet halli rajamiseks

Uut hoonet planeerides on PVC hall, profiilplekk hall või sandwitch hall nutikas valik, mille kasuks järjest enam otsustatakse. Seda tüüpi lahendused sobivad hästi näiteks laudaks, laoks, abi- või tootmishooneks, sööda- ja viljahoidlaks, remondihalliks või niisama varjualuseks.

Anname nõu, kuidas enne tellimist teha tõhusalt eelplaneerimist, hoides kokku aega ja raha. Kes tuleb appi, kui soov teha on suur, aga raha jääb puudu?

PVC halli, pforiilplekkhalli või sandwich hall eelised:

 • Personaalne: halli suurus ning kuju vastavalt kliendi soovile;
 • Kuni 2 kuuga tellimusest – “võtmed kätte” lahenduseni;
 • Pikk eluiga ja lihtne hooldus: halli eluiga on 50 aastat;
 • Paindlik kasutus: halli saab vajadusel teisaldada ühest kohtast teise;
 • Halli saab pikendada, kui vajadus tekib ning rajada juurdeehitusena olemasolevale hoonele.

8 nõuannet nutikaks halli rajamiseks eelplaneerimisest kuni rahastamiseni on järgmised:

Nr. 1 Sõnasta oma täpne vajadus

Lauda, abihoone, söödahoidla, tootmishalli vms halli rajamine algab Sinu kui tellija poolsest infost, mida sa täpselt vajad! Koosta kirjalik lähteülesanne, ehk pane paika halli täpne otstarve, soovitud asukoht, suurus, ukseavade ja akende vajadus ning võimalik laienemise vajadus tulevikus. Halli otstarbest tulenevalt lähtu sellest, kas vajad soojustamata või soojustatud hoonet.

PVC, profiilplekk, kombineeritud hall

Nr. 2 Aluspind

Hall vajab aluspinna ettevalmistamist. Aluspinna rajamine sõltub halli otstarbest, suurusest ja pinnasest. Valikud on järgmised:

“Plaatvundamendi rajamine on kõige parem, aga ka kallim lahendus. Näiteks karjamaale või põllule rajatavale abihoonele või varjualusele võib kasutusotstarbest tulnevalt piisata vaid tihendatud aluspinnast,” soovitab Tarmo Pikk, Riomax Hall OÜ juhatuse liige, kellel on üle 12 aastane kogemus Eestis hallide rajamisel,

“Kui aluspind on asfalt võib see kõrgema õhutemperatuuri juures pehmeks muutuda, ning traktoriga sellel liikudes võib asfalt ehk põrandat kahjustada saada,” lisab ta.

Halli aluspind


Nr. 3 Kaasa teostaja lähteülesande koostamisse (halli tootja või ehitusettevõte)

Kaasates teostaja juba lähteülesande koostamise faasis, saad head nõu ja optimaalse alginfo.

“Lähteülesande koostamisel saame anda nõu, kas ja kuidas on võimalik Sinu soovitut tegelikkuses ellu viia, pakkuda vajadusel erilahenduste ideid, soovitada projekteerijat, anda nõu materjalide valikul, valgusallikate ja uste planeerimisel ja palju muud. “ ütleb Tarmo. “Klient, tootja/ehitaja ning projekteerija koos teevad lähteülesande kokkupanekul ära kõige suurema töö, et tagada soovile vastav, aga samas optimaalne lõpptulemus.”

PVC Hall

Nr. 4 Projekteerija – sinu aja ja raha kokkuhoidja

Tootja poolt on halli eskiisjoonis üldjuhul tasuta. Küll aga ei pruugi eskiisjoonis alati olla piisav ehitusloa saamiseks. Siin tuleb Sulle appi projekteerija. Sinu antud esialgse info põhjal koostab projekteerija lähteülesande, taotleb omavalitsuselt projekteerimise tingimused, koostab projekti ning taotleb ehitusloa. Projekt koostatakse, võttes arvesse kõiki nõudeid antud hallile, selle kasutamise iseloomust ja asukohtast tulenevalt, sh keskkonna nõudeid (nt lauda puhul avatud põhjavesi antud piirkonnas). “Tugev projekt aitab viia ehituse käigus tehtavad muudatused minimaalseks. Need kipuvad kliendile alati kulukad olema. Seega, hea projekt hoiab kokku Sinu raha ja aega!” soovitab Tarmo.


Nr. 5 PVC halli elukaar ehk eluiga

Eestis on levinud arusaam, et ehitise eluiga võiks olla üldjuhul vähemalt 50 aastat. Kuigi sellise numbri kujunemise tagamaad ei ole teada, on projekteerijad selle arvu võtnud ehitatavate hoonete puhul reegliks. “Riomax Hall OÜ rajatavate hallide eluiga on vähemalt 50 aastat, sest oleme võtnud tugevusarvutustes arvesse Eesti ilmastikutegureid ning meie hallid vastavad kõigile lume- ja tuulekoormus normatiividele. Meie hallide teraskonstruktsioonid on kuumtsingitud, mis tagab nende pika eluea,” ütleb ettevõtja esindaja, ning annab nõu: “Näiteks PVC halli vastupidavuses mängib kõige olulisemat rolli konstruktsiooni ja PVC koos toimine, mitte ainult PVC paksus, nagu esklikult arvatakse. Soovitan alati veenduda, et teostaja on projekteerinud halli Eesti kliimas vähemalt 25 aastat vastu pidama ning küsida, kas konstruktioonide ja materjalide tugevusarvutusi tõendavad sertifikaadid (CE) ka väljastatakse.”

Nr. 6 Ehitusluba on vajalik

On müüt, et PVC halli rajamine ei vaja ehitusluba. PVC halli rajamist käsitletakse samuti ehitustegevusena, ning olenemata sellest, et tegu on teisaldamist võimaldava objektiga ei loeta seda üldjuhul ehitusloa väljastaja poolt ajutiseks ehitiseks.


Nr. 7 Eelarve: hinnapakkumused ja hind

Teostaja valikul lähtutakse enamasti vaid hinnast, kuna see on Sulle mõistetav võrdluse koht. Kuid mille arvelt tuleb odavaim hind?

 • Võrlde võrreldavat! Eelarve koostamisel otsi abi mahutabelist, kus ehitusmahtude ja maksumuste hinnad oleks eraldi ridadel lahti kirjutatud. Pakkujate poolt esitatud sarnast mahutabelit võrreldes oled kindel, et võrdled võrreldavat ja tead, et odavam hind ei tule sinu jaoks kvaliteedi arvelt.
 • Veendu, et hinnastamine on tehtud lähtuvalt projektist, sest Sinu vara või loomade ohutuse ja rajatud halli eluea tagab õige teostus.
 • Veendu, et konstruktioonide ja materjalide tugevusarvutusi tõendavad sertifikaadid (CE) on olemas.
 • Veendu, et uksed, aknad ja avad sisalduvad pakkumuses ning on pakkujate lõikes sarnaselt lahendatud.
 • Veendu, et hind sisaldab ka paigaldust ja garantiid tehtud töödele.

Nr.8 Projekti rahastamine: toetus, omavahendid, laen või liising

 • Halli on võimalik finantseerida nii laenu kui liisinguga. Liisingu puhul on liisinguperiood kuni 5a, omafinantseering alates 10%-st, tagatiseks rajatav hall ise.
 • Halli saab rajada sihtotstarbest ja asukohast tulenevalt ka toetusega (nt PRIA).

Toetuste, laenu ja liisinglahenduste kohta leiad täpsemat infot näiteks kodulehelt www.hanked.net


Rikets Tootmine OÜ juhatuse liige Riina Hermlin: “Riketsi aiandi rajamisest saadik, aastal 2006, oleme kasvatanud kvaliteetset ja suure sortimendiga kodumaist lõike- ja potilille.

PVC hall

Meil on üle 20 lillepoe üle Eesti. Klientide nõudlus kodumaise kauba järele, tõi kaasa vajaduse müügipinda laiendada ning tekitada eraldi ala 1250 m2, kus saaksime müüa nii oma- kui ka koostööpartnerite toodangut. Tegime valiku pvc välimüügi telgi kasuks. Teostaja Riomax Hall OÜ’ga sujus koostöö väga hästi ja paindlikult ning oleme lõpptulemusega väga rahul!”